Jste zde

Domů » Dřevostavby

Ukazuje se, že řada mýtů a pověr, které byly kolem dřevostavby uměle vytvořeny nejsou opodstatnělé.

Lidé při budování svých domovů znovu objevili dřevo - tradiční, osvědčený a levný materiál.

Dřevo jako stavební materiál se ve středoevropských podmínkách používalo od nepaměti, jak ostatně dokazují dřevostavby staré i několik set let. Průmyslová revoluce a 20. století však dřevo odsunula kamsi do pozadí. Tento tradiční materiál byl nahrazen novými, progresivními a „zaručeně lepšími technologiemi“, než jaké dosud skýtalo dřevo. Dřevostavby se úplně přestaly stavět.

Nyní se postupně stavební firmy k tomuto materiálu vrací. Ukazuje se, že řada mýtů a pověr, které byly kolem dřevostavby uměle vytvořeny nejsou opodstatnělé. Lidé se znovu při budování svých domovů vrací k tradičním, osvědčeným a levným materiálům.

Dřevo jako stavební materiál

Příroda nám poskytla jedinečný stavební materiál - dřevo. Dřevo je přirozený, zdraví nezávadný a ekologický materiál, který má celou řadu vlastností, jaké nám zděné stavby nemohou poskytnout. Dřevo je hojně využíváno po celém světě. Například v Německu tvoří ve stavebnictví 7%, v Rakousku 10%, ve Švýcarsku 30% a ve Skandinávii dokonce 60 – 80%, u nás je paradoxně využíváno pouze v 1% bytové výstavby. Přitom jsou české země významným dodavatelem. Dřevo vyvážíme zejména do USA, kde jej dokáží využít mnohem efektivněji. Energetické náklady spojené s těžbou dřeva a jeho následným opracováním jsou přitom minimální a také odpad, který vznikne, lze dále bezezbytku využít – nejlépe jako ekologické palivo.

Dřevostavba a mýty kolem ní

Každý stavební systém má své výhody a nevýhody. Dřevostavby u nás mají velkou nevýhodou a to ústup dřeva jako tradičního stavebního materiálu v minulém století. Proto dnes musí dřevostavby překonávat řadu předsudků v mínění široké veřejnosti, stavebních firem, ale i některých architektů a projektantů.

1) Dřevo je málo trvanlivé...? Mylné představy mnoha lidí o trvanlivosti dřeva lze vyvrátit fakty. Správně provedená dřevostavba vystavená přírodním podmínkám vydrží bez jakéhokoliv ošetření mnohem déle než stavby z jiných materiálů (minimálně 60 let). Pokud má dřevostavba alespoň základní péči můžeme si být jisti, že bude stejně dobře sloužit i dalším generacím našich potomků.

2) Dřevostavby jsou méně odolné vůči povětrnostním vlivům...? Dřevo je materiál s velmi dlouhou životností, což dokazují dřevostavby staré i několik stovek let. Dřevostavba je velice lehká a pevná stavba s minimálními nároky na základovou konstrukci. Vždyť dříve se dřevostavby zakládaly pouze na srovnaný terén. Známé jsou i případy, kdy byly chalupy vlivem lavinových či zemních sesuvů přemístěny i o několik desítek metrů z původního místa a to bez toho, aby došlo k jejich poškození.

3) Dřevostavby jsou méně odolné vůči hrozícímu požáru...? Obavy z požáru samozřejmě nejsou bez opodstatnění. Je však faktem, že dřevo udrží déle statickou pevnost do okamžiku zhroucení než ocelové či betonové. Každá dřevostavba musí splňovat normu minimálně 30ti minut neprohořlavostí stěn. Vlastnosti dřeva se při požáru, na rozdíl od ocelových profilů, výrazněji nemění. Hořící dřevěný strop tak paradoxně přežije déle, než strop z ocelových profilů, který se vlivem tepla zdeformuje a zřítí mnohem dříve. Nevěříte? Tak si zkuste zapálit oheň, třeba hranici zvanou pagoda, a pozorujte, za jak dlouho dojde k jejímu zřícení.

4) Dřevostavba není prestižním bydlením...? Podle statistických údajů dodavatelů dřevostaveb jsou jejich nejčastějšími zákazníky lékaři, advokáti a zástupci vyšších příjmových tříd. Dřevostavba není něco, za co by se měl člověk stydět, ale opak je pravdou. Také vzhled dřevostavby nemusí na první pohled vypovídat, z čeho je stavba zhotovena. Na vnější stranu dřevěného skeletu se mohou použít omítky, fasádní desky či obklady. Na první pohled je pak dřevostavba k nerozeznání od stavby zděné.